2001 hyundai santa fe used engines1.6L , 8th digit VIN : 5